Våra värderingar

Ett företag med en stark personlighet

Våra värderingar markerar för vilka vi är och vad vi gör. Du kommer möta dem när du arbetar med Nemco.

Våra värderingar

Kvalitet

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår standard och fokuserar alltid på utveckling. Vi kombinerar vår kunskap med den senaste tekniken för att leverera lösningar av högsta kvalitet varje gång. Vi är kvalitetsmedvetna och arbetar utifrån föreställningen att våra rekommendationer ska skapa värde för våra kunder.

Våra värderingar markerar vilka vi är och vad vi gör. Du kommer att träffa dem när du arbetar med Nemco.
Våra värderingar

Engagemang

Vi är mål- och resultatorienterade, vi fokuserar på att skapa mervärde och vi är redo att göra en extra insats när det behövs. Vi är engagerade och intresserade av våra kollegor och kunder, och vi har ett absolut fokus på vårt arbete för att göra en betydande och positiv skillnad.

Våra värderingar

Proaktivitet

Vi vilar i vår expertis och är stolta över att matcha ambitioner med handling. Vi tar initiativ, arbetar proaktivt med höga energinivåer, och vi har också modet att ta nya initiativ och tänka innovation och teknik i nya sammanhang.

Våra värderingar

Handlingskraft

Vi tar initiativet och strävar aktivt efter en lösning på eget initiativ. Vi tar med andra ord ansvar, håller ord och vågar ta ledningen.

Våra värderingar

Samarbete

Vi samarbetar och kommunicerar med respekt för varandra genom en öppen och ärlig dialog. Det är förutsättningen för att vi ska skapa innovativa och effektiva lösningar – likaså som ömsesidig respekt och öppenhet gentemot varandra för att samarbeta.