Vi är Nemco

Tillväxt sedan 1966

Nemco grundades 1966 och har sitt huvudkontor i Bröndby, Danmark. Idag är vi ett nordiskt företag med mer än 55 kollegor och 5 kontor i fyra länder.

Företaget grundades

1966

Företaget etableras och heter Nothern European Machinery Company - Nemco. Företaget ägs ursprungligen av familjen Langen i Nederländerna och Niels Yde med vardera 50%. Nemcos första agenturer är Scotmans ismaskiner och Langen utrustning (främst maskiner för att göra konserverat kött och konserverad skinka). Därefter tillkom Mather och Platt från England fyllningsmaskiner och ärtskivningsmaskiner.

Nemco + Vemag

1968

Nemco får agenturen på Vemag, som har haft stor betydelse för företaget som en konkurrenskraftig leverantör, Vemags maskiner har sedan dess har varit av högsta kvalitet i branschen. Bilden visar en VEMAG-portionsmaskin tillsammans med en klippsmaskin från Poly-clip.

Niels Yde tar över

1970

Niels Yde övertar familjen Langens del. På bilden ses han med en representant från Tulip, en av Nemcos största kunder. Det var de nära relationerna med kunderna, som han lyckades etablera och upprätthålla och som resulterade i lojalitet. Samma år anställs Kurt Rühmann som säljare.

Erik Kastberg anställs

1972

Erik Kastberg anställs - han är maskiningenjör som tillsammans med Kurt Rühmann blev mycket viktig för Nemcos utveckling fram till 1970-talet. På den här bilden presenterar han exempel på Nemcos kapacitet under en mässa 1973.

Nemco flyttar

1973

Nemco flyttar till vad som är företagets nuvarande adress på Lyngager 13 i Bröndby. Nemco Trading grundades, efter att ha tagit över försäljningen av skotska ismaskiner och Fountain hotdrinksmaskiner.

Nemco Emballage etableras

1975

Nemco bildar sitt dotterbolag Nemco Packaging som säljer folie och krymppåsar. Detta var också året Niels Yde flyttade till Schweiz och avgick från ledningen för Nemco. Han satt kvar i Nemcos styrelse fram till 1977 då han avgick och sålde en del av sina aktier till Erik Kastberg och Kurt Rühmann.

Niels Yde går bort

1983

Niels Yde avlider plötsligt bort. Han och hans fru Désiree hade inga barn, och han donerade sin förmögenhet till en stiftelse, Désiree och Niels Ydes stiftelse, vars syfte var att stödja forskning i sjukdomen som hade tagit livet av hans fru. Stiftelsen finns än idag.

Ny avdelning på Jylland

1985

Efter att ha haft stora framgångar med att sälja maskiner startar Nemco en avdelning på Jylland – idag Nemco Service Center – som omfattar showrooms, service, lager och undervisningslokaler. Samma år anställs Lars Olsgaard som försäljningsingenjör.

Lars Olsgaard blir partner

1995

Detta år blir Lars Olsgaard en del av ledningen och blir därmed den tredje generationen i Nemcos historia. Margit Fischer, som syns på bilden, var med Nemco i 40 år och hon minns den familjära atmosfären och den enade andan som ledningen för Nemco var bra på att skapa.

Kurt Rühmann drar sig tillbaka

1998

År 1970 anställdes Kurt Rühmann av Niels Yde och fick snabbt en framstående position. Han hade varit ledare för Slagteriernes Fællesindkøb (Slakteriernas gemensamma inköpsorganisation) med ett team på 10 personer, och han förstod hur han skulle använda sitt nätverk inom livsmedelsindustrin. År 1998 gick han i pension.

Nemco AB grundades

2000

Nemco grundar det svenska dotterbolaget Nemco AB för att stärka företagets position på den nordiska marknaden. Peo Blomqvist anställdes, som arbetade sig igenom hela den svenska livsmedelsindustrin från basen i Helsingborg och idag, 22 år senare, har Nemco AB utökat avdelningen med 10 anställda.

Nemco Machinery Oy grundades

2011

År 2011 grundades det finska dotterbolaget Nemco Machinery Oy. Bolaget sköter försäljning och service i Finland och Estland. Den leds av Pertti Laurila, som efter fem år har utökat med tekniker och kontorsanställda.

Nemco 50 år

2016

Nemco firar 50-årsjubileum. Nemcos framgångar beror på många saker, men en stor del av det beror på personalens professionalism, och omsorgen till kundrelationerna, vilket båda är något Nemcos ledning är evigt tacksam för. På bilden ser ni Nemcos styrelse under jubileumsåret; längst fram sitter Kurt Rühmann, Lars Olsgaard och Erik Kastberg. Längst bak sitter Erik Skotting, ordförande Michael Keldsen och Lars Krejberg Petersen.