1 juni 2023

Välkommen till Ulrika

Ukrika Pålsson - Sales Coordinator - Nemco AB

Ulrika bor i Sverige med sin familj, men har tidigare bott och arbetat utomlands i England och Oman.

Ulrika har en examen i Business Management och har arbetat i Sverige som försäljningskoordinator för olika företag under de senaste 13 åren.

Vi hoppas att ni alla vill hjälpa oss att ge Ulrika ett varmt välkomnande.

Behöver du hjälp att hitta den perfekta lösningen?

eller ring till oss : +46 (0)40 219 551
Kontakta Nemco | Hitta telefonnummer eller kontakta oss via e-post på den här sidan.