Singer & Sohn GmbH

Nemco inleder ett nordiskt samarbete med tyska Singer & Sohn GmbH

Nemco, är en leverantör av maskiner, teknisk utrustning och förpackningar till den nordiska livsmedelsin-dustrin, har ingått ett avtal med Singer & Sohn GmbH gällande försäljning, marknadsföring och service av företagets lösningar i Danmark, Finland och Sverige.

Nemco inleder ett nordiskt samarbete med tyska Singer & Sohn GmbH.


Nemco har ingått ett avtal med Singer & Sohn GmbH gällande försäljning, marknadsföring och service av företagets lösningar i Danmark, Finland och Sverige.

Singer & Sohn är en tysk maskinleverantör med mer än 40 års erfarenhet av utveckling av automationslösningar för att lasta mat i förpackningsmaskiner. Företaget erbjuder lösningar med avancerad styrteknik samt loading system för bland annat förpackningslösningar till djupdragare och flowpack.

"Vi är väldigt glada över det nya samarbetet med Singer & Sohn. På Nemco har vi höga ambitioner, och vi fokuserar ständigt på utveckling, så att vi kan leverera högsta kvalitet varje gång. Med samarbetet med Singer & Sohn ser vi bland annat den ökade efterfrågan på automatiserade lösningar, säger Lars Olsgaard, vd på Nemco.

Behöver du vår hjälp kontakta oss idag.

eller ring till oss : +46 (0)40 219 551
Kontakta Nemco | Hitta telefonnummer eller kontakta oss via e-post på den här sidan.