1. September 2021

Hans Appelgren har anställts som ny Product Manager på Nemco AB.


Nemco anställer en ny stark profil i Sverige

Hans Appelgren har anställts som ny Product Manager på Nemco AB.

Hans har en omfattande och internationell erfarenhet inom livsmedelsindustrin genom tidigare anställningar hos t.ex. Multivac, Bemis Packaging och LyondellBasell.

Hans Appelgren är Produkt Manager för SEALPAC samt PFM och kommer hjälpa Nemcos kunder att skapa utveckling, innovation samt hållbara lösningar, samtidigt som den är drivkraften inom utvecklingen av SEALPAC/PFM-sortimentet.

Vi är glada att välkomna Hans Appelgren. Hans kommer att spela viktiga roll i den fortsatta utvecklingen av Nemco AB, och med Hans tekniska kunskap och erfarenhet är vi ännu starkare när det gäller att utveckla och samarbeta med våra svenska kunder säger CEO Lars Olsgaard.