Dansk kvalitet från Bornholm

Borncut

Dansk kvalitet från Bornholm

Borncut är state-of-the-art teknologi inom portionering. Deras portioncutter vilka är de mest exakta och avancerade på marknaden, utför gruppering och direkt vägning för portion-till-förpackning.

Borncut är ett danskt företag med bas på Bornholm, där de både utvecklar och producerar sina toppkvalitetsmaskiner och utrustning, för fågel-, fisk- och köttproduktionsindustrin.

Borncut-maskinerna kännetecknas av hög hastighet och användarvänligt handhavande. De goda resultaten med avseende på precision, snabbhet och användarvänlighet gör att företag inom livsmedelsindustrin, med hjälp av portioncutters från Borncut, kan optimera sina produktionsprocesser och därigenom förbättra både produktivitet och avkastning.

Läs mer om Borncut här:
Borncut

Se våra Borncut-broschyrer