Sealpac A4-A10 Traysealer

Säker styrning av tråg i processens alla faser.Problemfri integrering till existerande produktionslinje. Interface för extern kommunikation.Hög förseglingskraft. Beprövad Sealpac InsideCut system.

Sealpac har den rätta maskinen för varje krav: Från semiautomatiska M1 upp till den helautomatiska trågförseglare A10 konstruerad med dubbla banor.Alla maskiner karakteriseras av ett enkelt handhavande, optimal hygien och säker teknologi.

Exempel på standard funktioner:

  • Pekskärm för enkel drift
  • Högt förseglingstryck
  • Snabbt verktygsbyte
  • SEALPAC MAP+ system
  • Låga underhållskostnader

Sealpac MAP+ system

Vårt exklusivt utvecklade vakuum och gasinjektions system för packning av färsk mat med MAP(Modified Atmosphere Packaging). Er nytta:

  • Reducerad produkt exponering
  • Kortare genomloppstid
  • Optimerat gas tal
  • Reducerad gas konsumtion

 

Kött & fjäderfä Mejeri Fisk Bageri Frukt & grönt Näring, smakämnen & konfektyr Övrig