Scansteel

Scansteel foodtech gruppen är bland världens mest innovativa tillverkare av maskiner och utrustning för bered-ning av livsmedel samt erbjuder kom-pletta processlinjer och lösningar för bearbetning. Deras fokus ligger mot den globala kött-, fågel-, och ostbear-betningsindustrierna liksom den glo-bala husdjur, rendering-, och pälsin-dustrin.

Deras fokus är:

  • Design, försäljning, installering, driftsättning, underhåll av maskiner och utrustning samt kompletta bearbetningslinjer och lösningar.
  • Forskning och utveckling (R&D)

Kompetenscenter/projektavdelning som utvecklar kunders anläggningslayouter, processbeskrivningar och utför kapacitetsanalyser

Scansteel Foodtech Group