Bettcher Industries, Inc., USA

Whizard trimmers för bl.a. benskrapning och trimning av fett. Som supplement till trimknivar tillverkar Bettcher pneumatiska saxar.

Bettcher är den ledande tillverkaren av handtrimknivar som används bl.a. som benskrapare och fettrimmare.

Kvaliteten och ergonomin är högt uppskattade. Sortimentet är mycket brett med knivar, vars diameter sträcker sig från 35 mm ända upp till 115 mm. Maskinerna finns i både elektriskt och pneumatiskt utförande.

Som komplement till ovanstående cirkelknivar producerar Bettcher pneumatiska handsaxar.

www.bettcher.com

Quantum series

Food Processing

Food Service

Bettcher Industrial