Historia

Företaget grundades den 1 juni 1966 av Niels Yde, som startade upp försäljningen av maskiner till livsmedelsindustrin.

Starten

Då Nemco grundades 1966 ägde familjen Langen i Holland och Niels Yde vardera 50 % av företaget. Företaget döptes till Northern European Machinery Company - därav namnet: Nemco.

Man började med agenturer på ismaskiner från Scotsman och utrustning från Langen, som huvudsakligen bestod av maskiner för tillverkningen av köttkonserver och konserverad skinka. Dessutom tillkom Mather & Platt från England. Nemco sålde självkörande ärttröskverk och fyllningsmaskiner för konservburkar.

1968 fick Nemco agentur för Vemag och 1970 övertog Niels Yde Langens aktier. Kurt Rühmann anställdes samma år och Erik Kastberg 1972 - båda som försäljningsingenjörer.

1973 flyttade Nemco till vår nuvarande adress, Lyngager 13 i Brøndby, där det dåvarande Nemco Trading inhystes. Nemco Trading hade övertagit försäljningen av ismaskiner från Scotsman och varmdrycksautomater från Fountain.

1975 upprättade Nemco dotterbolaget Nemco Emballage som säljer laminerad film.

Niels Yde hade förmågan att få alla i företaget att känna sig som en stor familj och samverka med varandra. Denna positiva anda präglar Nemco än i dag.

Generationsskifte

1975 överlät Niels Yde ledningen till Kurt Rühmann och Erik Kastberg och vid Niels Ydes plötsliga bortgång 1985 övertog de verksamheten med 50 % vardera.

Företaget hade så stor framgång med försäljningen av maskiner att man 1985 öppnade ett nytt kontor på Jylland, med lager för clips, folie och reservdelar samt showroom, undervisningslokaler m.m.
Samma år tillträdde Lars Olsgaard som försäljningsingenjör, 1995 blev han delägare. Kurt Rühmann drog sig tillbaka 1998.

För att stärka företagets position på den skandinaviska marknaden grundade Nemco år 2000 det svenska dotterbolaget Nemco AB, och år 2011 ett Finskt dotterbolag, Nemco Machinery Oy.

Nemco i dag

Sedan 1966 har Nemco utvecklats från att vara ett litet privat företag till en medelstor verksamhet och en av de mest betydande leverantörerna av lösningar för den danska livsmedelsindustrin. Produktpaletten omfattar maskiner, teknisk utrustning, laminerad film och service.

Nemco befinner sig i konstant utveckling. Vi säljer kvalitetsprodukter från de ledande tillverkarna och levererar de bästa, mest effektiva och driftsäkra maskinerna/anläggningarna till våra kunder.

Vi har alltid satt kunden i centrum och strävat efter att lösa kundens behov genom att minimera produktionskostnaderna och förbättra arbetsförhållandena för kundens personal.

Nära kund- och leverantörsrelationer har alltid kännetecknat Nemco.

 

Affärer handlar om människor!